Niedostępność i utrata danyc

Każdego roku powodują milionowe straty

O technologiach informacyjnych i koncepcji gospodarki cyfrowej mówi się ostatnio bardzo dużo. To na nich zaczyna opierać się biznes. Według badania Veeam Data Center Availability Report 2014 na skutek awarii i nieplanowanych przestojów związanych z niedoborami w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa tracą do 2 min dolarów rocznie. Ponad 80 proc. dyrektorów IT uważa, że ma problem z osiągnięciem takiej wydajności, jakiej oczekują użytkownicy, klienci i partnerzy w zakresie dostępu do danych, ciągłości biznesowej oraz funkcjonowania systemów informatycznych. To pokazuje, że w czasach rewolucji IT największym wyzwaniem dla firm, które chcą utrzymać się na rynku i być konkurencyjne, jest dbałość o bezpieczeństwo i zapewnienie stałego dostępu do danych 24 godziny na dobę, 7 w tygodniu.

Globalny ruch w sieciach IP stale rośnie. Według raf tu Cisco Visual Networking lndex: Global Mobile D Traffic Forecast Update w 2014 roku mobilny ruch nych był prawie 30-krotnie większy niż całkowity n w internecie w 2000 roku. Obserwowana niesłabnąca popularność coraz lepszych urządzeń mobilnych, rośni znaczenie połączeń między urządzeniami (ang. Machine to Machinę, M2M) oraz dostęp do szybszych sieci będą czynnikami, które w największym stopniu wpłyną na gwałtowny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w najbliższych latach. Stale rosnące znaczenie mobilności jest dla dostawców usług z jednej strony wyzwaniem, z drugiej wielką szansę na rozwijanie biznesu w oparciu o innowacyjne, odróżniające ich od konkurencji usługi, wykorzystujące potencjał internetu.

Aby nadążyć za błyskawicznie zmieniającym się światem IT, firmy muszą świadczyć usługi, które są szybsze, bezpieczniejsze, lepiej kontrolowane i nie powodują dodatkowych kosztów. W tym celu modernizują centra danych, wdrażając wirtualizację serwerów, pamięci masowe, nowoczesne aplikacje i usługi w chmurze – ale to tylko jeden aspekt działań, które powinno się podejmować.

Przestoje mogę doprowadzić do upadku firmy

Trudny świat globalnego biznesu wyraźnie pokazuje, że nie ma w nim miejsca na przestoje. Jednak mimo kosztów, które z ich powodu ponoszą firmy, awarie są częstym zjawiskiem. Jak pokazują badania Veeam, nieplanowane przestoje aplikacji zdarzają się częściej niż raz na miesiąc (średnio 13 razy w roku), a jedna na sześć prób przywrócenia kopii zapasowej kończy się niepowodzeniem Oznacza to, że w ciągu roku dane zostają trwale utracone przynajmniej dwa razy.

Awarie i nieplanowane przestoje związane z niedoborami infrastruktury IT powodują straty finansowe, które dla wielu firm oznaczają kres ich działania. Kwoty te mogą sięgać nawet 2 min dolarów rocznie. Według badania Veeam Data Center Report 2014 całkowite ryzyko wynikające z tytułu niedostępności i utraty danych może powodować stratę nawet 10 min dolarów. Co istotne, straty te są widoczne niemal natychmiast w postaci utraconych przychodów, spadku produktywności, niewykorzystanych możliwości oraz utraty danych, których nie można odzyskyć z kopii zapasowych.

Istniejące systemy, które sprawdzały się w ostatnich dwóch dekadach, mogą nie sprostać obecnym wymaganiom rynku IT. Presja wywierana na firmy przez stale połączony świat wynika ze zwiększonej częstotliwości interakcji w czasie rzeczywistym pomiędzy klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami, a także z potrzeby dostępu do aplikacji w różnych strefach czasowych, rosnącej popularności urządzeń mobilnych, pracy poza typowymi godzinami oraz rosnącego stopnia automatyzacji w zakresie podejmowania decyzji i obsługi transakcji.

Recepta na przestoje

Niedostosowanie starszych systemów do zmieniających się realiów może prowadzić do wielu problemów serwisowych, m.in. wydłużenia zakładanego czasu przywracania krytycznych danych i odzyskania ich po awarii. Istnieje także poważne zagrożenie, że nie będziemy w stanie wykryć problemów, które mają wpływ na system. Z danych Veeam wynika, że w każdym kwartale testowanych jest mniej niż 6 procent kopii zapasowych, z czego ponad 16 procent nie udało się odzyskać, a 59 procent wprowadzonych poprawek lub aktualizacji spowodowało więcej przestojów niż oczekiwano.

82 proc. dyrektorów ds. IT (CIO) twierdzi, że nie może spełnić potrzeb swojej firmy. Ponad 90 proc. CIO czuje presję związaną z wymogiem szybszego odzyskiwania danych, ograniczania finansowych konsekwencji spowodowanych nieplanowanymi przestojami, a także częstszym tworzeniem kopii zapasowych, które zmniejsza ryzyko utraty danych. Aby tym wymaganiom sprostać, należy zminimalizować czas przestoju i zagwarantować stały dostęp do danych. Dostępność usług informatycznych jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek, a ciągłość funkcjonowania firmy, zapewniona przez nowoczesne centra danych, powinna stanowić podstawę jej funkcjonowania.

Technologia może być zawodna, dlatego warto przygotować się na ewentualne awarie. Veeam zapewnia dostępność dla Nowoczesnych Centrów Danych, które umożliwiają osiągnięcie wskaźników RTPO na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Rozwiązania te pozwalają firmom zachować ciągłość biznesową poprzez szybkie przywracanie danych, zweryfikowaną ochronę, ograniczanie ryzyka, pełną widoczność oraz zapobieganie utracie danych. A dzięki temu z pewnością ich pozycja na rynku nie będzie zagrożona.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.